Typy značek

IP6 – Přechod pro chodce – čtvercová

Dopravní značka označuje přechod pro chodce vyznačený značkou V 7 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křižovatku.

Funkcionalita

 • Detekce přijíždějících aut, rychlost
 • Detekce chodců
 • Detekce fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, barometrický tlak)
 • Počítání aut
 • Počítání chodců
 • Optická, popř. akustická signalizace
 • Sběr dat, analytika
 • Komunikace mezi značkami
 • Cloudová aplikace

A 12b – Děti nebo A 11 - Přechod pro chodce

Dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.

Upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce.

Funkcionalita:

 • Detekce přijíždějících aut, rychlost
 • Detekce chodců
 • Detekce fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, barometrický tlak)
 • Počítání aut
 • Počítání chodců
 • Optická, popř. akustická signalizace
 • Sběr dat, analytika
 • Komunikace mezi značkami
 • Cloudová aplikace

P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!

Dopravní značka označuje vedlejší pozemní komunikaci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Funkcionalita:

 • Detekce přijíždějících aut, rychlost
 • Detekce fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, barometrický tlak)
 • Počítání aut
 • Optická, popř. akustická signalizace
 • Sběr dat, analytika
 • Komunikace mezi značkami
 • Cloudová aplikace

P4 – Dej přednost v jízdě!

Dopravní značka označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

Funkcionalita:

 • Detekce přijíždějících aut, rychlost
 • Detekce fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, barometrický tlak)
 • Počítání aut
 • Optická, popř. akustická signalizace
 • Sběr dat, analytika
 • Komunikace mezi značkami
 • Cloudová aplikace

B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost - rychlostní značky

Dopravní značka zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce; značka ukončuje platnost předcházející značky B 20a s jiným údajem.

Funkcionalita:

 • Detekce přijíždějících aut, rychlost
 • Detekce fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, barometrický tlak)
 • Počítání aut
 • Optická, popř. akustická signalizace
 • Sběr dat, analytika
 • Komunikace mezi značkami
 • Cloudová aplikace

Technické parametry

Externí napájení 110/230 V AC, 50/60 Hz
Externí výstupy 110/230 V AC, 8 A max.
Napájení z fotovoltaiky 45 V max., 4 A max.
Rozsah provozních teplot -20°C až +55°C
Detekční vzdálenost vozidel 150 m
Detekční vzdálenost chodců 10 m max.
Barva výstražných ploch Oranžová
Konektivita Ethernet, LTE 800 MHz
Rozměry (šířka, výška, hloubka) 660 x 895 x 105 mm
Senzory Teplota, vlhkost, barometrický tlak, …

Cloudová aplikace IISIGN

Všechny inteligentní dopravní značky IISIGN lze připojit do vlastní cloudové aplikace, která umožňuje tyto značky vzdáleně monitorovat, konfigurovat a vyčítat měřené parametry. S využitím těchto měřených parametrů lze vytvářet nejrůznější statistiky či reporty týkající se provozu a pohybu v dané lokalitě. Současně je možné pomocí cloudové aplikace vyčítat senzorické informace, jako je teplota, vlhkost, barometrický tlak a další. Dokonalý přehled Vašeho portfolia inteligentních dopravních značek IISIGN, vše on-line, ideální přístupový bod do řešení Smart City.

Funkcionalita:

 • Vzdálená správa a dohled nad instalovanou značkou
 • Sběr dopravních dat týkajících se dopravy a provozu
 • Vytváření grafických výstupů ve formě statistik a reportů
 • Sběr a analýza senzorických informací
 • Detekce funkčního stavu instalovaných značek
 • Možnost využití API rozhraní pro propojení s dalšími systémy
 • On-line komunikace v prostředí Smart City

Ostatní chystané značky

 • Stop, protisměr!
 • A 15 Práce na silnici
 • A 22 Jiné nebezpečí
 • A 23 Kolona
 • B 21a Zákaz předjíždění